MENÜLER

Yasal Uyarı

SHS Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Sosyal Halı Saha”) internet sitesi sosyalhalisaha.com’a (“İnternet Sitesi”) hoşgeldiniz.

İşbu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) ve kişisel veriler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Eserlere ve kişisel verilere ilişkin hukuka aykırı hareket edenler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Sosyal Halı Saha ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Sosyal Halı Saha’nın kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususundaki yaklaşımlarını ve politikalarını incelemek için İnternet Sitesi’nde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik” başlığı altındaki yasal metinleri inceleyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, İnternet Sitesi’nde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Sosyal Halı Saha’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Maç videolarının kaldırılması taleplerinizi ilgili videonun altında yer alan “Bildir” butonu aracılığıyla da tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi’nin herhangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

 1. Bu İnternet Sitesi’nde yer alan tüm eserler, Sosyal Halı Saha’dan izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

 2. Bu İnternet Sitesi’nde yer alan görsel kişisel veriler (maç kayıtları ve profil resimleri), kişisel veri sahipleri dışında kişilerce değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

 3. İnternet Sitesi’ni kullanan kişi, İnternet Sitesi’ni ilk kullanım anında işbu Yasal Uyarı’daki şartları ve İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılır.

 4. Sosyal Halı Saha, işbu Yasal Uyarı’yı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için Yasal Uyarı’yı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni düzenli olarak takip etmek, İnternet Sitesi kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, Yasal Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 5. Sosyal Halı Saha, İnternet Sitesi’nin 7/24 erişilebilir olması için çalışmaktadır; ancak değişik sebeplerle İnternet Sitesi’nin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.

 6. İşbu İnternet Sitesi’ne erişim, Sosyal Halı Saha’nın kararıyla herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

 7. İşbu İnternet Sitesi’nde bahsi geçen ve “halı sahalar” ve/veya “üye halı sahalar” şeklinde atıf yapılan halı saha işletmeleri, ticari olarak Sosyal Halı Saha’ya bağlı işletmeler/şirketler değildir. Sosyal Halı Saha, hiçbir hal ve durumda işbu halı sahaların aksiyonlarından sorumlu tutulamaz. Sosyal Halı Saha, işbu halı sahaların iflası veya tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

 8. Sosyal Halı Saha, işbu İnternet Sitesi’nde yayınlanan maç kayıtları için ülke genelinde açık rıza alınması uygulamasına geçmiş ve tüm halı sahaları yeni kurallar, uygulamalar ve hukuki metinler kapsamında bilgilendirmiş ve yükümlendirmiştir. Sosyal Halı Saha, halı sahaların maç kayıtlarına ilişkin olarak Sosyal Halı Saha’nın talimatlarına aykırı şekilde hareket etmesi halinde doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

 9. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir eser, kullanıcılarca ticari amaçlarla kullanılamaz.

 10. İnternet Sitesi’nde yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 11. İnternet Sitesi’nin içeriği, sitenin dizaynı, logo ve markalar ve eserler bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 12. Herhangi bir üçüncü kişi (şirket veya gerçek kişi) kamuoyunu yanıltacak şekilde, Sosyal Halı Saha olduğunu veya Sosyal Halı Saha’nın ticari ortağı olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak beyan edemez veya bu beyan yerine geçebilecek herhangi bir aksiyon alamaz. Böyle hallerde Sosyal Halı Saha’nın tüm yasal hakları saklıdır.

 13. Sosyal” kelimesi halı saha işletmeciliği içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelime olmayıp bu alanda kullanım hakları tamamen Şirketimize aittir. Bu nedenle herhangi başka bir şirket/işletme/girişim/oluşum içerisinde “Sosyal” ibaresini kullanarak Sosyal Halı Saha olduğunu veya Sosyal Halı Saha’nın ticari ortağı olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak beyan edemez veya bu beyan yerine geçebilecek herhangi bir aksiyon alamaz.

 14. Sosyal Halı Saha Logosu, sadece Sosyal Halı Saha’nın doğrudan iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarınca, önceden izin alınarak ve sınırlı şekilde kullanılabilir.

 15. Sosyal Halı Saha logosunun, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

 16. Sosyal Halı Saha’yı kötüleyen ve/veya Sosyal Halı Saha’nın yasal haklarını ihlal eden ya da herhangi bir ulusal veya uluslararası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Sosyal Halı Saha logosunu kullanamazsınız.

 17. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Sosyal Halı Saha dilediği zaman, İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin İnternet Sitesi’ndeki bazı özellikleri veya bilgileri veya İnternet Sitesi’ndeki bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

 18. İşbu Yasal Uyarı metni veya İnternet Sitesi’nde yer alan diğer yasal metinlerde yer alan şartlarla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku uygulanır ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sosyal Halı Saha işbu Yasal Uyarı metni veya İnternet Sitesi’nde yer alan diğer yasal metinlerde yer alan kural ve şartlara ve kanunlardan kaynaklanan tüm yasal haklarına aykırı davrananlara karşı yasal işletme başlatma hakkını saklı tutar. Sosyal Halı Saha’nın işbu Yasal Uyarı metni veya İnternet Sitesi’nde yer alan diğer yasal metinlerde yer alan kural ve şartlara aykırı davrananlara karşı aldığı ve/veya almadığı aksiyonlar herhangi bir durumun kabulü veya herhangi bir haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

Versiyon 1, Yürürlük Tarihi: 06.03.2021