SİTE KULLANIM ŞARTLARI

 SHS Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Sosyal Halı Saha” veya “Şirketimiz”) internet sitesi sosyalhalisaha.com’a (“İnternet Sitesi”) hoşgeldiniz.

İşbu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) ve kişisel veriler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Eserlere ve kişisel verilere ilişkin hukuka aykırı hareket edenler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Sosyal Halı Saha ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Sosyal Halı Saha’nın kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususundaki yaklaşımlarını ve politikalarını incelemek için İnternet Sitesi’nde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik” başlığı altındaki yasal metinleri inceleyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, İnternet Sitesi’nde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Sosyal Halı Saha’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Maç videolarının kaldırılması taleplerinizi ilgili videonun altında yer alan “Bildir” butonu aracılığıyla da tarafımıza iletebilirsiniz.

İnternet Sitesi içeriğini görüntüleyen herkes (üyelik girişi yapsın veya yapmasın) (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”) işbu Site Kullanım Şartlarında yer alan tüm şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesi’ne girilmemelidir.

 1. İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM VE İÇERİK

  1. Sosyal Halı Saha, İnternet Sitesi’nin 7/24 erişilebilir olması ve hatasız çalışması için çalışmaktadır; ancak değişik sebeplerle İnternet Sitesi’nin erişilebilir olmamasından ve/veya oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir.

  2. Sosyal Halı Saha, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini ve/veya Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti, bir duyuru yapılmaksızın, dilediği zaman değiştirebilir, sona erdirebilir, erişimi sınırlandırabilir ve/veya silebilir.

  3. İnternet Sitesi’ne girmek ve bağlanmak için gereken ekipman, yazılım, donanım veya yardımcı servisleri edinmek/kurmak/çalıştırmak Kullanıcıların sorumluluğundadır.

  4. Kullanıcılar, Sosyal Halı Saha’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyalleri İnternet Sitesi’nden çıkarmaya veya erişimi engellemeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

  1. İnternet Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Sosyal Halı Saha ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik eserin her türlü hakları saklıdır. Bu eserin İnternet Sitesi’nde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Sosyal Halı Saha’nın yazılı izni olmaksızın bu materyaller ve eserler değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, yayımlanamaz, umuma iletilemez, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan eserler ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcılara aittir. İnternet Sitesi’nde yayınlanan tüm maç kayıtları ve/veya üye videoları Sosyal Halı Saha’dan yazılı izin almaksızın ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz, umuma iletilemez. İnternet sitesinde yayınlanan herhangi bir maç kaydının veya üye videosunun tamamının veya bir kısmının yayınlanmasından elde edilebilecek ticari kazançlar herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Sosyal Halı Saha’ya ödenmelidir. Sosyal Halı Saha’nın bu hallerden kaynaklanan zararların ve ticari kazanç kayıplarının (faizi ile birlikte) işbu Site Kullanım Şartları’na aykırı hareket edenlerden tazmin edileceğini umuma ihtar ederiz.

  2. İnternet Sitesi’nde yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

  3. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir eser, Kullanıcılarca bireysel amaçlar dışında ticari amaçlarla kullanılamaz, 3. kişilere devredilemez, stok-arşiv yapılarak kullandırılamaz.

  4. Sosyal” kelimesi halı saha işletmeciliği ve halı saha maçlarının yayınlanması alanında sosyalhalisaha.com internet sitesine, Sosyal Halı Saha işletmesine, SHS Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ne atıf yapmak için kullanılan bir kelimedir; halı saha işletmeciliği ve halı saha maçlarının yayınlanması alanında “Sosyal” kelimesinin başka kimseler için kullanılmasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir; tüm kullanım hakları tamamen Şirketimize aittir. “Sosyal" ve/veya “Sosyal Halı Saha” ibarelerinin Şirketimiz dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından (diğer alanlardaki tescilli haklarımız saklı kalmak üzere) spor, spor aletleri, açık-kapalı spor salonları, halı sahalar, spor turizmi, spor pazarlaması, spor yayıncılığı, sporcu ürünleri vb. alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak ticari amaçla kullanılması, Şirketimizin marka değerinden ve/veya benzerlik sebebiyle oluşabilecek karşılıklardan nemalanmaya çalışması yasaktır. Bu nedenle herhangi başka bir şirket/işletme/girişim/oluşum içerisinde “Sosyal” ibaresini kullanarak Sosyal Halı Saha olduğunu veya Sosyal Halı Saha’nın ticari ortağı olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak beyan edemez veya bu beyan yerine geçebilecek ve Kullanıcılar nezdinde karışıklığa sebebiyet verecek herhangi bir aksiyon alamaz. Aksi halde, Sosyal Halı Saha’nın bu hallerden kaynaklanan zararların ve ticari kazanç kayıplarının (faizi ile birlikte) Sosyal Halı Saha'nın marka imajından nemalananlardan ve bu karışıklığa sebep olanlardan tazmin edileceğini umuma ihtar ederiz.

  5. İnternet Sitesi’nin içeriği, sitenin dizaynı, logo ve markalar ve eserler bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

  6. Sosyal Halı Saha Logosu, sadece Sosyal Halı Saha’nın doğrudan iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarınca, önceden izin alınarak ve sınırlı şekilde kullanılabilir.

  7. Sosyal Halı Saha logosunun, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

  8. Sosyal Halı Saha’yı kötüleyen ve/veya Sosyal Halı Saha’nın yasal haklarını ihlal eden ya da herhangi bir ulusal veya uluslararası düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Sosyal Halı Saha logosu kullanılamaz.

 

 1. KULLANICI BEYANLARI

  1. Kullanıcılar işbu İnternet Sitesi nezdinde beyan ettikleri her bilginin gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  2. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni üye girişi yaparak veya yapmayarak kullanmaya yasal olarak yetkili olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  3. Kullanıcılar, Üye Videoları alanında ve kendi profillerinde yayınlanan (maç kayıtlarını kırparak kendilerinin oluşturdukları) önemli maç pozisyonlarının bulunduğu kısa videoların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduklarını ve Sosyal Halı Saha’nın tüm zararları için bu şartı ihlal eden Kullanıcılara rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  4. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne yükledikleri veya kendi profillerinde paylaştıkları tüm düşünce, eylem, yazı, video, maç kaydı kesiti, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendilerine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, umuma arz etme konularda hak ve yetkileri olduğunu kabul ve beyan ederler. Aksi halde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduklarını ve Sosyal Halı Saha’nın tüm zararları için bu şartı ihlal eden Kullanıcılara rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. KANUNLARA UYGUNLUK VE ETİK KURALLARI

  1. İnternet Sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetler, temyiz kudretine sahip reşit kişilerce (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) yapılmalıdır, reşit olmayan kişiler (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceklerdir.

  2. Kullanıcılar, işbu İnternet Sitesi’ni kullanmalarının önünde hukuken herhangi bir engel olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde Sosyal Halı Saha ve yetkililerinin bir sorumluluğu olmayacaktır.

  3. Kullanıcıların İnternet Sitesi’nde beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. İnternet Sitesi’nde siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz; toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz; belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

  4. T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum, mesaj gibi hususların İnternet Sitesi’nde yer alması yasaktır. Kullanıcılar, bunu bildiklerini ve tüm hukuki ve etik gerekliliklere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi hallerde Kullanıcılar kendilerinin bizzat sorumlu olacaklarını ve Sosyal Halı Saha’nın bu hallerden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  5. Kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vb. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin hiçbir uyarı olmaksızın İnternet Sitesi içeriğinden silineceğini kabul etmektedirler. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

  1. Sosyal Halı Saha, işbu İnternet Sitesi içerisinde kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin olarak aydınlatma metinleri ve politikalar (“KVK Metinleri”) paylaşmıştır, kişisel veriler işbu KVK Metinlerine uygun şekilde işlenecek, saklanacak ve imha edilecektir.

  2. Sosyal Halı Saha, işbu İnternet Sitesi’nde yayınlanan maç kayıtları için ülke genelinde açık rıza alınması uygulamasına geçmiş ve tüm halı sahaları yeni kurallar, uygulamalar ve hukuki metinler kapsamında bilgilendirmiş ve yükümlendirmiştir. Sosyal Halı Saha, halı sahaların maç kayıtlarına ilişkin olarak Sosyal Halı Saha’nın talimatlarına aykırı şekilde hareket etmesi halinde doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

  3. Kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularını İnternet Sitesi’nde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Sosyal Halı Saha’ya iletebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

  4. Kullanıcılar, maç videolarının kaldırılmasına ilişkin taleplerini ilgili videonun altında yer alan “Bildir” butonu aracılığıyla da Sosyal Halı Saha’ya iletebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

  5. Kullanıcılar, diğer Kullanıcıların özel-gizli dosyalarına, kişisel verilerine, programlarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi halde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk bu şartı ihlal eden Kullanıcıya aittir.

  6. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve/veya Sosyal Halı Saha ile ilgili veya ilgili olabilecek herhangi bir kişisel veri ihlali veya riski tespit etmesi halinde derhal Sosyal Halı Saha’yı internet sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla bilgilendirmekle yükümlüdür.

  7. İnternet Sitesi’ni üye girişi yaparak kullanan Kullanıcılar, profillerinde yer alan kişisel bilgilerine (e-posta vb.) her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların yanı sıra Kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri İnternet Sitesi’nden silme yetkisine de sahiplerdir. Kullanıcılar, gizlilik ayarlarını profillerinden güncelleyebileceklerdir.

  8. Kural olarak İnternet Sitesi ve Kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel veri ve ticari sır niteliğindendir ve aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ve hukuken aksi gerekmedikçe ifşa edilmez; Kullanıcılar da Sosyal Halı Saha da işbu şartı bildiklerini kabul ve beyan ederler ve uyacaklarını taahhüt ederler.

 

 1. GÜVENLİK

  1. İnternet Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcılar, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcılar, İnternet Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

  2. Kullanıcılar, diğer Kullanıcıların İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

  3. Kullanıcılar şifrelerini, büyük ve küçük harfler ve rakamlardan oluşacak ve tahmin edilmesi zor kombinasyonları içerir şekilde oluşturulmalı; doğum tarihi, isim, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kötü niyetli kişilerce kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

  4. İnternet Sitesi’ndeki bütün Kullanıcı Hesapları şifre ile korunmaktadır, Sosyal Halı Saha bu şifreleri görüntüleyememektedir, bu nedenle şifrelerini unutulması durumunda sadece “Şifremi Unuttum” butonu aracılığıyla şifrelerin öğrenilebilmesi mümkündür.

  5. Kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, muhtelif iletişim araçları ya da e-posta yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır. 

  6. İnternet Sitesi’ni üye girişi yaparak kullanan Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nden çıkarken, tarayıcıyı veya bilgisayarı kapatırken üye hesaplarından çıkış yapmalılardır.

 

 1. SAİR HÜKÜMLER

  1. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe İnternet Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

  2. İşbu İnternet Sitesi’nde bahsi geçen ve “halı sahalar” ve/veya “üye halı sahalar” şeklinde atıf yapılan halı saha işletmeleri, ticari olarak Sosyal Halı Saha’ya bağlı işletmeler/şirketler değildir. Sosyal Halı Saha, hiçbir hal ve durumda işbu halı sahaların aksiyonlarından sorumlu tutulamaz. Sosyal Halı Saha, işbu halı sahaların iflası veya tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

  3. Herhangi bir üçüncü kişi (şirket veya gerçek kişi) kamuoyunu yanıltacak şekilde, Sosyal Halı Saha olduğunu veya Sosyal Halı Saha’nın ticari ortağı olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak beyan edemez veya bu beyan yerine geçebilecek herhangi bir aksiyon alamaz. Böyle hallerde Sosyal Halı Saha’nın tüm yasal hakları saklıdır.

  4. İnternet Sitesi’ni kullanarak (sadece İnternet Sitesi’ni açmak/görüntülemek dahi kullanmak olarak kabul edilecektir.) Site Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılan Kullanıcılar, işbu Site Kullanım Şartlarına aykırı hareket etmelerinden kaynaklanan sebeplerle Sosyal Halı Saha’nın uğradığı tüm zararları ilk yazılı talepte derhal ödeyecektir.

  5. İşbu Site Kullanım Şartları metni veya İnternet Sitesi’nde yer alan diğer yasal metinlerde yer alan şartlarla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku uygulanır ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  6. Sosyal Halı Saha, işbu Site Kullanım Şartları’nı çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için Site Kullanım Şartları’nı düzenli olarak takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam eden kişi, Site Kullanım Şartlarındaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

Versiyon 2, Yürürlük Tarihi: 06.03.2021